Általános Szerződéses Feltételek

 

Kérjük, hogy a megrendelés előtt mindenképpen olvassa át jelen Általános Szerződési

Feltételeket, mivel az a 45/2014. (II.26. ) Kormányrendelet "a fogyasztó és a vállalkozás

közötti szerződések részletes szabályairól" c. jogszabály kötelező, és az Ön jogaira és

kötelezettségeire vonatkozó részletes rendelkezéseket tartalmaz.

 

1. BEVEZETÉS

1.1. A Metalconstruct Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) értékesítései a szerződő felek eltérő írásos

megállapodásának hiányában kizárólag jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek,

amelyek legkésőbb a megrendelő regisztrációját követő megrendelésével a megrendelő által

elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a megrendelő a

megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik. A

honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a

honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

1.2.A szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni ezen általános szerződési feltételeket,

melynek feltételei a hatályba lépésüket követő jogügyletekre vonatkozik. A módosított ÁSZF az

internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba.

1.3. Egyéb rendelkezés, vagy szerződési feltétel érvényességéhez a szolgáltató mindenkori írásbeli

hozzájárulása szükséges.

1.4. A szolgáltató általános szerződési feltételeket oly módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé

teszi a megrendelő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

1.5. A felelősség korlátozása. A szolgáltatótól Interneten történő megrendelés feltételezi a

megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös

tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

1.6. A szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért,

bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek be:

· az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a szolgáltatótól származó bármilyen adat okozta

problémákért;

· az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza a Szolgáltató e-ügyintézés

menüpontban található termékek/programok akadálytalan működését és a

vásárlást;

· bármilyen adatvesztésért;

· bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének

következményeiért;

· a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba

következményeiért.

A szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat

vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.

 

2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zártkörű

Részvénytársaság (METALCONSTRUCT Zrt.)

Székhely: 6000 Kecskemét, Fűzfás köz 3.

Postai Cím:

Adószám:

Cégjegyzékszám

Nyilvántartó Bíróság:

Kamarai tagság:

Statisztikai számjele:

6000 Kecskemét, Fűzfás köz 3.

11574996-2-03

03-10-100237

Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

17115

11574996-2511-114-03

Telefon (ügyfélszolgálat:

Telefax:

06-30-9535580 (normál díjszabással hívható)

06-76-481408

elektronikus levelezési cím: webaruhaz@metalconstruct.hu

Weboldal: http://metalconstruct.hu

A szolgáltató bankszámla száma: 10918001-00000036-73310018

A szolgáltató részére tárhelyt biztosító (név, cím, elérhetőség):

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

2013 Pomáz, Otelló u. 2.

Mobile: +36 30 598 7210

Fax: +36 1 700 2866

Email: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

 

3. MEGRENDELÉS/SZERZŐDÉS:

3.1. A webáruházból vásárolni kizárólag előzetes regisztrációt követően lehetséges. Amennyiben

vásárolni kíván, a regisztráció során az oldalon megjelenő adatlapot pontosan töltse ki.

A sikeres regisztrációt követően az Ön által megadott e-mail cím és jelszó megadásával tud belépni

és vásárolni.

3.2. A termékismertetők, leírások, árak, a megrendelés menete a honlapon található A megrendelés

menete a weboldalon Megrendelés menete címszó alatt található. A megrendelés csak abban az

esetben adható meg, amennyiben a vásárló elolvasta és elfogadta jelen Általános Szerződési

Feltételeket.

3.3. A szolgáltató a megrendelésről 1 munkanapon belül küld visszaigazolást. Amennyiben e

visszaigazolás a megrendelő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a

megrendelőhöz nem érkezik meg, a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses

kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz,

illetve a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

3.4. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár - az általános forgalmi adót

(ÁFA) tartalmazza-, magyar forintban értendő, és a szállítási költséget nem tartalmazza.

3.5. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja

azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a

már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben hibás ár kerül feltüntetésre a

weboldalon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan

elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket

hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az

ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.6. Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a megrendelő megrendelését a

3.3. pontban írt módon eljuttatja a szolgáltatóhoz. Megrendelése akkor lép életbe, és ezzel együtt a

szerződés akkor lép életbe, ha a szolgáltató e-mail-ben visszaigazolja a megrendelését (írásbeli

megerősítés). A szerződéskötés nyelve a magyar.

Az írásbeli megerősítés tartalmazza a terméknek az általános forgalmi adót és egyéb kötelező

terheket is magába foglaló árát, az összes járulékos költséget, így különösen a fuvardíjat,

szállítási vagy postaköltséget; a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeit.

3.7. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a szolgáltató azt nem iktatja, az utóbb

sem a webáruház honlapján, sem az áruházat üzemeltető gazdasági társaságnál nem lesz

hozzáférhető.

3.8. A jelen szerződési feltételekben nem részletezett kérdésekre nézve elsődlegesen az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött

szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

3.9. A termék átadásával egyidejűleg a szolgáltató megküldi a megrendelőnek a jelen ÁSZFet,

kivéve, ha a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt a tájékoztatást tartós

adathordozón a fogyasztónak megadta. A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 4. § 9. pontja

szerinti tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki

címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok

változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír,

az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az

elektronikus levél.

3.10. Minden kiszállított áru a teljes vételár kifizetéséig a szolgáltató tulajdonában marad. A

megrendelő köteles a teljes vételár kiegyenlítéséig rendeltetésszerűen használni a terméket,

estelegesen saját költségén gondoskodni az áru biztosításáról.

 

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK:

4.1. Az áruházban a kiválasztott és megrendelt termékeket a szolgáltató raktárról a megrendelés

visszaigazolásának dátumát követő 3 munkanapon belül szállítja ki a megrendelőnek,)

amennyiben a termék mellett a „készleten” megjelölés található és a választott fizetési mód az

utánvét, előre utalás fizetési módnál az áru ellenértékének beérkezését követő munkanaptól

számított 3 munkanap, melyről külön e-mailt küldünk.

Házhozszállítás futárszolgálattal történik: 1450Ft +ÁFA/ csomag (mérete max. 0,5 m3 és 40

kg)

Azoknál a termékeknél, ahol a „rendelésre” jelölés szerepel a terméknél, ott [20] munkanap

rendelés igazolást követően.

A házhozszállítás 200.000,- Ft bruttó érték felett ingyenes. (kivétel: gyümölcsszedő

állványok, ezeknél csak telephelyi átvétel lehetséges.)

Személyes átvétel a szolgáltató 6000 Kecskemét, Fűzfás köz 3. szám alatti székhelyén

(telephelyi átvétel), az áru ellenértékének beérkezését követő munkanaptól, melyről külön e-mailt

küldünk. nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8.00-14.00 óráig.

Pick Pack Ponton történő átvétel esetén a szállítási költség: 685,-Ft+ÁFA

csomagonként. Maximális csomagméret:60x60x60cm és 20 kg

Pick Pack ponton történő átvétel esetén az áru átvételére a választott fizetési módtól függően az

alábbiak érvényesek:

a megrendelés dátumát követő 5 munkanapon belül, amennyiben a termék mellett a „készleten”

megjelölés található és a választott fizetési mód az utánvét, előre utalás fizetési módnál az áru

ellenértékének beérkezését követő munkanaptól számított 5 munkanap, melyről külön e-mailt

küldünk.

Azoknál a termékeknél, ahol a „rendelésre” jelölés szerepel a terméknél, ott [20] munkanap

rendelés igazolást követően.

 

4.2. Fizetési módok:

- előreutalás a weboldalon megadott bankszámlaszámokra,

- utánvét a futárnak - házhoz szállításkor utánvétellel

- személyesen telephelyi átvételnél csak előreutalás

További információk a weboldalon.

4.3 Fizetés, számlázás

Megrendelő a megrendelt termék vételárát a szállítási költséggel (ÁFA-val növelten) együtt a

választott fizetési módtól függően fizeti meg az alábbi okmányok ellenében:

-utánvétes fizetés esetén Szolgáltató által kiállított szállítólevél és számla ellenében (melyek az

árut kísérik) átvételkor.

-előreutalás esetén a vevő a rendelési érték szállítási költséggel növelt összegét átutalja szolgáltató

bankszámlájára. Az ellenérték szolgáltató számlájára történő beérkezését követően szállítólevelet

és számlát állít ki, melyet PDF formátumban átküld a regisztrált e-mail címre, valamint az áru

csomagolásába is beleteszi ezen dokumentumokat.

 

5. ELÁLLÁS

5.1. A vásárló a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő elállási jogát

az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2.

számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

5.2. Elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja

a szolgáltatóhoz címzett és postán megküldött nyilatkozatával. Ha a szolgáltató a 45/2014.

(II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási

kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

5.3. Ha a vállalkozás a az 5.2. pontban írt határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül

megadta a megrendelőnek az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást, az elállásra

nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

5.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a megrendelő

nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut

hiánytalan és hibátlan állapotban (eredeti csomagolásban) visszaszolgáltatni.

5.5. A jogszerűen gyakorolt elállás esetén a szolgáltató köteles a megrendelő által kifizetett

összeget (vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket) haladéktalanul, de

legkésőbb az elállásról történő tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríteni. A megrendelő

viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült

költségeket, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt

merültek fel, hogy a megrendelő a szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási

módtól eltérő fuvarozási módot választ.) A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A

szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának

megtérítését. A visszatérítés során a szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal

egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez

kifejezetten a hozzájárulását adja. Az eltérő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a

megrendelőt többletköltség nem terheli. A termék vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a

megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor téríti vissza a szolgáltató,

ha a megrendelő a terméket visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási

szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte.

5.6. A megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan áru értékesítése esetében, amely a

megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett

kérésére állítottak elő. Továbbá nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a termék természeténél fogva

nem szolgáltatható vissza.

6. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

A jótállásra, a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jelen szerződéses

feltételekkel és tájékoztatással egyidejűleg felhívjuk a figyelmet "a fogyasztó és a vállalkozás

közötti szerződések részletes szabályairól" szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletnek a 3.

mellékletben foglalt mintatájékoztatóra, amely a kellékszavatosságra és a

termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, valamint a jótállás

fennállásáról és annak feltételeiről - különös tekintettel a kellékszavatosság, a

termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatára - egyértelmű,

kimerítő tájékoztatásul szolgál.

6.1. A megrendelő a szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kártérítési,

jótállási illetve szavatossági igényt (kellék- illetve termékszavatosság) érvényesíthet a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései

szerint.

6.2. Amennyiben a termék átvételekor a csomagoló dobozon a megrendelő olyan külsérelmi

nyomot lát, amely alapján feltételezheti, hogy a megrendelt termék sérülhetett szállítás közben:

· 1. Kérjük, hogy bontsa fel a csomagot a futár jelenlétében!

· 2. Amennyiben sérült (összetört, megnyomódott, karcos stb.) a termék, kérje kárfelvételi

jegyzőkönyv rögzítését a futártól!

Szolgáltató kifejezetten felhívja megrendelő figyelmét, hogy a kárfelvételi jegyzőkönyv

felvételének hiányában nem áll módjában az esetlegesen sérülten átvett termékekkel kapcsolatban

utólagosan történő kártalanítás, illetve fenntartja magának a kártalanítással kapcsolatos egyedi elbírálás jogát!

6.3. Jótállás. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásra a Ptk. 6:171. –

173.§. és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak. A rendelet (tárgyi) hatálya a

Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet

mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező

jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha

az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a

hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A leszállított áru szakszerűtlen használata vagy megváltoztatása minden esetben a garancia

(jótállás) elvesztésével jár. A vevő köteles az áru beépítésével és használatával kapcsolatos

útmutatás szerint eljárni, és amennyiben ezzel kapcsolatban kétsége támad, a szolgáltató

véleményét kikérni.

6.4. Kellékszavatosság. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal

tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése

lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével

összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás

hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog

teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga

kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást

vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a

kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére

figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget

köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés

egyébként indokolt volt.

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog

teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül

közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés

időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya

használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb

elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot

rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése

újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként

új hiba keletkezik.

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben

kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek

kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető

része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül

érvényesítettnek.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is

közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában

a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha

a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének

eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a

kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben

e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését

megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. (Ptk 6:159-167.§.)

6.5. Termékszavatosság. Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén

a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő

határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A

termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor

hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

tulajdonságokkal.

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy

forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint

nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó

kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba

felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két

évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék

tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben Ugyanazon

hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan

nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a

kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a

gyártóval szemben érvényesítheti. (Ptk 6:168-170.§.)

6.6. Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

7. PANASZ BEJELENTÉS, ÜGYINTÉZÉS

7.1. Szavatossági, jótállási, kártérítési igényeit, egyéb panaszait a megrendelő az alábbi

elérhetőségeken jelentheti be a szolgáltatónak:

A szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Varga Marianna

Telefon: +36-30-953-5580 (hétfőtől-péntekig 8:00-14:00)

e-mail: webaruhaz@metalconstruct.hu.

Postai úton: METALCONSTRUCT Zrt.

6000 Kecskemét, Fűzfás köz 3.

7.2. A szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a

szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a

megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet –

melyet a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz

esetén helyben a megrendelőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett

írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt

szóbeli panasz esetén a megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a

jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a szolgáltató egyedi

azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az

intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a megrendelőt.

7.3. A megrendelő a kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 51. Tel.: (+36) 76/513-583; Fax: (+36) 76/513-538

E-mail: jegyzo@kecskemet.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

Telefonszám: +36 76 481 405

Telefax: +36 76 481 416

E-mail: fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi És Iparkamara Békéltető Testülete

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

A szolgáltató tájékoztatja a megrendelőket, hogy nincs olyan magatartási kódex, amelynek

jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatás tekintetében alávetette magát.

 

8. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

8.1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel

kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések

érv&am