Általános Szerződéses Feltételek

 

Kérjük, hogy a megrendelés előtt mindenképpen olvassa át jelen Általános Szerződési

Feltételeket, mivel az a 45/2014. (II.26. ) Kormányrendelet "a fogyasztó és a vállalkozás

közötti szerződések részletes szabályairól" c. jogszabály kötelező, és az Ön jogaira és

kötelezettségeire vonatkozó részletes rendelkezéseket tartalmaz.

 

1. BEVEZETÉS

1.1. A Metalconstruct Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) értékesítései a szerződő felek eltérő írásos

megállapodásának hiányában kizárólag jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek,

amelyek legkésőbb a megrendelő regisztrációját követő megrendelésével a megrendelő által

elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a megrendelő a

megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik. A

honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a

honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

1.2.A szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni ezen általános szerződési feltételeket,

melynek feltételei a hatályba lépésüket követő jogügyletekre vonatkozik. A módosított ÁSZF az

internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba.

1.3. Egyéb rendelkezés, vagy szerződési feltétel érvényességéhez a szolgáltató mindenkori írásbeli

hozzájárulása szükséges.

1.4. A szolgáltató általános szerződési feltételeket oly módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé

teszi a megrendelő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

1.5. A felelősség korlátozása. A szolgáltatótól Interneten történő megrendelés feltételezi a

megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös

tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

1.6. A szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért,

bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek be:

· az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a szolgáltatótól származó bármilyen adat okozta

problémákért;

· az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza a Szolgáltató e-ügyintézés

menüpontban található termékek/programok akadálytalan működését és a

vásárlást;

· bármilyen adatvesztésért;

· bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének

következményeiért;

· a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba

következményeiért.

A szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat

vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.

 

2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zártkörű

Részvénytársaság (METALCONSTRUCT Zrt.)

Székhely: 6000 Kecskemét, Fűzfás köz 3.

Postai Cím:

Adószám:

Cégjegyzékszám

Nyilvántartó Bíróság:

Kamarai tagság:

Statisztikai számjele:

6000 Kecskemét, Fűzfás köz 3.

11574996-2-03

03-10-100237

Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

17115

11574996-2511-114-03

Telefon (ügyfélszolgálat:

Telefax:

06-30-6483055 (normál díjszabással hívható)

06-76-481408

elektronikus levelezési cím: webaruhaz@metalconstruct.hu

Weboldal: http://metalconstruct.hu

A szolgáltató bankszámla száma: 10918001-00000036-73310018

A szolgáltató részére tárhelyt biztosító (név, cím, elérhetőség):

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

2013 Pomáz, Otelló u. 2.

Mobile: +36 30 598 7210

Fax: +36 1 700 2866

Email: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

 

3. MEGRENDELÉS/SZERZŐDÉS:

3.1. A webáruházból vásárolni kizárólag előzetes regisztrációt követően lehetséges. Amennyiben

vásárolni kíván, a regisztráció során az oldalon megjelenő adatlapot pontosan töltse ki.

A sikeres regisztrációt követően az Ön által megadott e-mail cím és jelszó megadásával tud belépni

és vásárolni.

3.2. A termékismertetők, leírások, árak, a megrendelés menete a honlapon található A megrendelés

menete a weboldalon Megrendelés menete címszó alatt található. A megrendelés csak abban az

esetben adható meg, amennyiben a vásárló elolvasta és elfogadta jelen Általános Szerződési

Feltételeket.

3.3. A szolgáltató a megrendelésről 1 munkanapon belül küld visszaigazolást. Amennyiben e

visszaigazolás a megrendelő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a

megrendelőhöz nem érkezik meg, a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses

kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz,

illetve a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

3.4. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár - az általános forgalmi adót

(ÁFA) tartalmazza-, magyar forintban értendő, és a szállítási költséget nem tartalmazza.

3.5. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja

azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a

már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben hibás ár kerül feltüntetésre a

weboldalon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan

elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket

hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az

ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.6. Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a megrendelő megrendelését a

3.3. pontban írt módon eljuttatja a szolgáltatóhoz. Megrendelése akkor lép életbe, és ezzel együtt a

szerződés akkor lép életbe, ha a szolgáltató e-mail-ben visszaigazolja a megrendelését (írásbeli

megerősítés). A szerződéskötés nyelve a magyar.

Az írásbeli megerősítés tartalmazza a terméknek az általános forgalmi adót és egyéb kötelező

terheket is magába foglaló árát, az összes járulékos költséget, így különösen a fuvardíjat,

szállítási vagy postaköltséget; a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeit.

3.7. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a szolgáltató azt nem iktatja, az utóbb

sem a webáruház honlapján, sem az áruházat üzemeltető gazdasági társaságnál nem lesz

hozzáférhető.

3.8. A jelen szerződési feltételekben nem részletezett kérdésekre nézve elsődlegesen az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött

szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

3.9. A termék átadásával egyidejűleg a szolgáltató megküldi a megrendelőnek a jelen ÁSZFet,

kivéve, ha a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt a tájékoztatást tartós

adathordozón a fogyasztónak megadta. A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 4. § 9. pontja

szerinti tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki

címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok

változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír,

az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az

elektronikus levél.

3.10. Minden kiszállított áru a teljes vételár kifizetéséig a szolgáltató tulajdonában marad. A

megrendelő köteles a teljes vételár kiegyenlítéséig rendeltetésszerűen használni a terméket,

estelegesen saját költségén gondoskodni az áru biztosításáról.

 

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK:

4.1. Az áruházban a kiválasztott és megrendelt termékeket a szolgáltató raktárról a megrendelés

visszaigazolásának dátumát követő 3 munkanapon belül szállítja ki a megrendelőnek,)

amennyiben a termék mellett a „készleten” megjelölés található és a választott fizetési mód az

utánvét, előre utalás fizetési módnál az áru ellenértékének beérkezését követő munkanaptól

számított 3 munkanap, melyről külön e-mailt küldünk.

Házhozszállítás futárszolgálattal történik: 1450Ft +ÁFA/ csomag (mérete max. 0,5 m3 és 40

kg)

Azoknál a termékeknél, ahol a „rendelésre” jelölés szerepel a terméknél, ott [20] munkanap

rendelés igazolást követően.

A házhozszállítás 200.000,- Ft bruttó érték felett ingyenes. (kivétel: gyümölcsszedő

állványok, ezeknél csak telephelyi átvétel lehetséges.)

Személyes átvétel a szolgáltató 6000 Kecskemét, Fűzfás köz 3. szám alatti székhelyén

(telephelyi átvétel), az áru ellenértékének beérkezését követő munkanaptól, melyről külön e-mailt

küldünk. nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8.00-14.00 óráig.

Pick Pack Ponton történő átvétel esetén a szállítási költség: 685,-Ft+ÁFA

csomagonként. Maximális csomagméret:60x60x60cm és 20 kg

Pick Pack ponton történő átvétel esetén az áru átvételére a választott fizetési módtól függően az

alábbiak érvényesek:

a megrendelés dátumát követő 5 munkanapon belül, amennyiben a termék mellett a „készleten”

megjelölés található és a választott fizetési mód az utánvét, előre utalás fizetési módnál az áru

ellenértékének beérkezését követő munkanaptól számított 5 munkanap, melyről külön e-mailt

küldünk.

Azoknál a termékeknél, ahol a „rendelésre” jelölés szerepel a terméknél, ott [20] munkanap

rendelés igazolást követően.

 

4.2. Fizetési módok:

- előreutalás a weboldalon megadott bankszámlaszámokra,

- utánvét a futárnak - házhoz szállításkor utánvétellel

- személyesen telephelyi átvételnél csak előreutalás

További információk a weboldalon.

4.3 Fizetés, számlázás

Megrendelő a megrendelt termék vételárát a szállítási költséggel (ÁFA-val növelten) együtt a

választott fizetési módtól függően fizeti meg az alábbi okmányok ellenében:

-utánvétes fizetés esetén Szolgáltató által kiállított szállítólevél és számla ellenében (melyek az

árut kísérik) átvételkor.

-előreutalás esetén a vevő a rendelési érték szállítási költséggel növelt összegét átutalja szolgáltató

bankszámlájára. Az ellenérték szolgáltató számlájára történő beérkezését követően szállítólevelet

és számlát állít ki, melyet PDF formátumban átküld a regisztrált e-mail címre, valamint az áru

csomagolásába is beleteszi ezen dokumentumokat.

 

5. ELÁLLÁS

5.1. A vásárló a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő elállási jogát

az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2.

számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

5.2. Elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja

a szolgáltatóhoz címzett és postán megküldött nyilatkozatával. Ha a szolgáltató a 45/2014.

(II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási

kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

5.3. Ha a vállalkozás a az 5.2. pontban írt határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül

megadta a megrendelőnek az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást, az elállásra

nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

5.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a megrendelő

nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut

hiánytalan és hibátlan állapotban (eredeti csomagolásban) visszaszolgáltatni.

5.5. A jogszerűen gyakorolt elállás esetén a szolgáltató köteles a megrendelő által kifizetett

összeget (vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket) haladéktalanul, de

legkésőbb az elállásról történő tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríteni. A megrendelő

viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült

költségeket, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt

merültek fel, hogy a megrendelő a szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási

módtól eltérő fuvarozási módot választ.) A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A

szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának

megtérítését. A visszatérítés során a szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal

egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez

kifejezetten a hozzájárulását adja. Az eltérő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a

megrendelőt többletköltség nem terheli. A termék vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a

megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor téríti vissza a szolgáltató,

ha a megrendelő a terméket visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási

szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte.

5.6. A megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan áru értékesítése esetében, amely a

megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett

kérésére állítottak elő. Továbbá nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a termék természeténél fogva

nem szolgáltatható vissza.

6. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

A jótállásra, a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jelen szerződéses

feltételekkel és tájékoztatással egyidejűleg felhívjuk a figyelmet "a fogyasztó és a vállalkozás

közötti szerződések részletes szabályairól" szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletnek a 3.

mellékletben foglalt mintatájékoztatóra, amely a kellékszavatosságra és a

termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, valamint a jótállás

fennállásáról és annak feltételeiről - különös tekintettel a kellékszavatosság, a

termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatára - egyértelmű,

kimerítő tájékoztatásul szolgál.

6.1. A megrendelő a szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kártérítési,

jótállási illetve szavatossági igényt (kellék- illetve termékszavatosság) érvényesíthet a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései

szerint.

6.2. Amennyiben a termék átvételekor a csomagoló dobozon a megrendelő olyan külsérelmi

nyomot lát, amely alapján feltételezheti, hogy a megrendelt termék sérülhetett szállítás közben:

· 1. Kérjük, hogy bontsa fel a csomagot a futár jelenlétében!

· 2. Amennyiben sérült (összetört, megnyomódott, karcos stb.) a termék, kérje kárfelvételi

jegyzőkönyv rögzítését a futártól!

Szolgáltató kifejezetten felhívja megrendelő figyelmét, hogy a kárfelvételi jegyzőkönyv

felvételének hiányában nem áll módjában az esetlegesen sérülten átvett termékekkel kapcsolatban

utólagosan történő kártalanítás, illetve fenntartja magának a kártalanítással kapcsolatos egyedi elbírálás jogát!

6.3. Jótállás. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásra a Ptk. 6:171. –

173.§. és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak. A rendelet (tárgyi) hatálya a

Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet

mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező

jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha

az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a

hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A leszállított áru szakszerűtlen használata vagy megváltoztatása minden esetben a garancia

(jótállás) elvesztésével jár. A vevő köteles az áru beépítésével és használatával kapcsolatos

útmutatás szerint eljárni, és amennyiben ezzel kapcsolatban kétsége támad, a szolgáltató

véleményét kikérni.

6.4. Kellékszavatosság. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal

tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése

lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével

összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás

hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog

teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga

kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást

vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a

kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére

figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget

köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés

egyébként indokolt volt.

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog

teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül

közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés

időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya

használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb

elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot

rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése

újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként

új hiba keletkezik.

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben

kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek

kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető

része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül

érvényesítettnek.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is

közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában

a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha

a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének

eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a

kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben

e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését

megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. (Ptk 6:159-167.§.)

6.5. Termékszavatosság. Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén

a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő

határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A

termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor

hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

tulajdonságokkal.

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy

forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint

nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó

kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba

felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két

évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék

tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben Ugyanazon

hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan

nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a

kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a

gyártóval szemben érvényesítheti. (Ptk 6:168-170.§.)

6.6. Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

7. PANASZ BEJELENTÉS, ÜGYINTÉZÉS

7.1. Szavatossági, jótállási, kártérítési igényeit, egyéb panaszait a megrendelő az alábbi

elérhetőségeken jelentheti be a szolgáltatónak:

A szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Varga Marianna

Telefon: +36-30-648-3055 (hétfőtől-péntekig 8:00-14:00)

e-mail: webaruhaz@metalconstruct.hu.

Postai úton: METALCONSTRUCT Zrt.

6000 Kecskemét, Fűzfás köz 3.

7.2. A szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a

szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a

megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet –

melyet a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz

esetén helyben a megrendelőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett

írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt

szóbeli panasz esetén a megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a

jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a szolgáltató egyedi

azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az

intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a megrendelőt.

7.3. A megrendelő a kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 51. Tel.: (+36) 76/513-583; Fax: (+36) 76/513-538

E-mail: jegyzo@kecskemet.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

Telefonszám: +36 76 481 405

Telefax: +36 76 481 416

E-mail: fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi És Iparkamara Békéltető Testülete

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

A szolgáltató tájékoztatja a megrendelőket, hogy nincs olyan magatartási kódex, amelynek

jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatás tekintetében alávetette magát.

 

8. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

8.1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel

kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések

érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes

személyazonosító adatokat és lakcímet.

8.2. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló

szerződésből származ&oa